П`ятниця, 30.07.2021, 04:06
Вітаю Вас Гість | RSS

ТИШИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

виховна робота

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Виховна система класу

Схема організації роботи

Склад батьківського комітету класу

Циклограма роботи класного керівника

Діагностична карта класного керівника

Форми організації позакласної виховної роботи

Схема розгорнутої психолого педагогічної характеристики учня

Схема аналізу виховної роботи в класі класним керівником

Структура виховного плану класного керівника

Соціальний паспорт класу

Оформлення сценарію

Міжнародна виховна система

Кінець навчального року

Зразок планування

До планування виховної роботи

Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів

Обовязки класного керівника чергового класу

Довідник класного керівника в запитаннях та відповідях 

Схема аналізу виховної роботи в класі класним керівником

Характеристика учня

Розподіл сторінок у класному журналі

План МО класних керівників

Засідання І

Тема. Інструктивно-методична нарада. Основні напрямки  виховної роботи на  2015-2016 навчальний рік.

Мета. Розглянути та обговорити Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджену наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 №641  «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах»; визначити основні напрямки виховної роботи та затвердити план роботи методичного об’єднання класних керівників на 2015-2016 навчальний рік.

Форма проведення: круглий стіл.

№ з\п

Зміст роботи

Термін виконання

 

Хто відповідає

Примітка

 

 

Теоретична  частина

 

 

 

1.

Доповідь Аналіз роботи методичного об’єднання за 2014-2015 навчальний рік та перспективи роботи на 2015-2016 навчальний рік. 

 

Федас О.О.

 

2.

Виступ. Завдання та основні напрямки виховної роботи класних керівників на 2015-2016 навчальний рік.

   Реалізація Програми національного виховання учнівської молоді,  Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

 

Федас О.О

 

3

Інформаційно-бібліографічний огляд літератури з питань виховної роботи

 

 

Ясковець Н.Д.

 

 

Практична частина

 

 

 

5.

Калейдоскоп ідей.  Обговорення форм проведення відкритих виховних заходів класними керівниками у 2015-2016 навчальний рік.  

 

 

Члени МО

 

 

 Аналіз результатів діагностування класних керівників

 

Федас О.О.

 

Література для опрацювання

1.Бех І.Д. Виховання особистості. – К., 2003.

2.Бех І. Д. Формувати у дитини почуття цiнностi iншої людини // Педагогiка толерантностi, 2001.

3.Дем’янюк  Т. Д.   Організація  виховного процесу в сучасному   загальноосвітньому навчальному закладі. // Науково – методичний посібник . – Рівне. 2006

 4. Кочанова Н.В. Організація виховної роботи.// Методичний посібник. – Харків. Веста, 2008. -256с.

 5. Концепція національно-патріотичного виховання. [Електронний ресурс].- Режим доступа: http://ukrintschool.org.ua/training/patriotichne-vikhovannja.html

 6.Методичне забезпечення реалізації районної програми національного виховання учнівської молоді на 2009 – 2020 роки // Методичний посібник . – Березне, 2011.

  7. Методичні рекомендації щодо організації виховного процесу в навчальних закладах області у 2015-2016 н .р. //  РОІППО

   8. osvita.ua

Засідання ІІ

Тема  Формування національної свідомості через вивчення культури та історії української держави   

Мета.  Ознайомити класних керівників з теоретико-методологічними засадами формування національної свідомості через вивчення культури та історії української держави. Обговорити шляхи підвищення рівня національної свідомості через вивчення культури та історії української держави. Сприяти становленню активної позиції учнів щодо патріотичного виховання

Форма проведення: семінар.

№ з\п

 

Зміст роботи

Термін виконання

                       

Хто відповідає

Примітка

 

 

Теоретична  частина

 

 

 

1.

 Доповідь: «Формування національної свідомості через вивчення культури та історії

української держави, духовного надбання українського народу»

 

Саванчук Л.Г.

 

2.

 Методичний фестиваль класних керівників:

 Педагогіка народознавства про відродження традицій, звичаїв, обрядів.

  Завдання відродження в позакласній виховній роботі нетрадиційних заходів, спрямованих на виховання патріотизму, національної свідомості.

 

 

 

Лопачук О.Ю.

 

 

Удод О.Й.

 

 

  Інформаційно-бібліографічний огляд літератури

 

 

 

 

 

 

«Скринька невирішених питань»

 « Які традиційні та інноваційні форми  виховної роботи є результативними?»

 

Члени МО

 

 

Практична частина

 

 

 

4

Відвідування та аналіз виховних заходів

 

 

 

 

5

Аналіз результатів діагностики рівня вихованості учнів за ціннісними ставленнями

 

Федас О.О.

Лещенко Л.В.

 

5.

  Підведення підсумків роботи методичного об’єднання класних керівників. Проблеми, їх вирішення, пропозиції.

 

Члени  МО

 

     

 Література для опрацювання

 1. Веремей Л.Ф. Українознавчі аспекти виховання права свідомості учнівської молоді // Українознавство в розбудові національної освіти України ХХІ століття: проблеми та перспективи розвитку: Зб. наук. праць / Наук. дослід. ін.-т українознав.– К., 2004.– Т. 2.– С. 169–173. 
 2. Дубина М. Руденко Ю. Патріотичне виховання молоді // Освіта України. – 2006. – №8. – С. 5.
 3. Качур М. Патріотичне виховання молодших школярів у художньо-краєзнавчій діяльності // Педагогіка і психологія. – 2002. – №4. – С. 47-55.
 4. Концепція національно-патріотичного виховання. [Електронний ресурс].- Режим доступа: http://ukrintschool.org.ua/training/patriotichne-vikhovannja.html

5.   Методичне забезпечення реалізації районної програми національного   виховання учнівської молоді на 2009 – 2020 роки // Методичний посібник . – Березне, 2011.

Засідання ІІІ

Тема  Сучасні підходи до проведення класних годин    

Мета.  . Сприяти розумінню класними керівниками, що головна мета нової школи – збудити, дати виявитися самостійним творчим силам дитини, виховати  людину з широким розумінням своїх громадських обов’язків, з незалежним високорозвиненим розумом, таку людину, яка ніде, ні за яких обставин не загине морально і фізично і проведе в життя свою незалежну думку; спонукати педагогів до розуміння, що формування успішної особистості школяра відбувається через спільну колективну творчу працю, яка передбачає творчі стосунки вчитель – учень, учень – учень, учень – батьки, учитель – батьки

№ з\п

 

Зміст роботи

Термін виконання

                       

Хто відповідає

Примітка

 

 

Теоретична  частина

 

 

 

1.

Виступ Сучасні підходи до проведення класних годин

 

Федас О.О.

 

2

Обмін досвідом:

 « Нові форми роботи з дітьми»

 

 

Саванчук І.П.

Омелянчук І.В.

Василюта М.О.

 

 

 

 Опитування класних керівників на тему «Система стимулювання та заохочень у виховній роботі з учнями класу»

 

Лещенко Л.В.

 

3

«Скринька невирішених питань» - « Які традиційні та інноваційні форми виховної  роботи є результативними?»

 

Члени МО

 

3

 Ознайомлення з новинками фахової літератури.

 

 

 

 

 

Практична частина

 

 

 

 

4

Відвідування та аналіз виховних заходів вчителів, що атестуються.

 

 

 

 

6.

Відкритий мікрофон учасників засідання. Підготовка рекомендацій.

 

 

 

Федас О.О.

 

                          Література для опрацювання

 1. Бех І. Д. Виховання особистості: [Монографія]: У 2 кн. / І. Д. Бех. – К.: Либідь, 2003. Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретично-технологічні засади. – 280 с. – Бібліогр.: с. 273–276.
 2. Бех І. Д. Виховання особистості в соціогенетичному дискурсі / І. Д. Бех // Гуманістично спрямований виховний процес і становлення особистості: Зб. наук. пр. / АПН України. Ін-т пробл. виховання. – К., 2001. – Кн. 1. – С. 8–16
 3. Галян О. Зміст та особливості реалізації виховних технологій у підлітковому віці / О. Галян // Педагогіка і психологія проф. навчання. – 2003. – № 3. – С. 125–132.
 4. Дем’янчук О. Виховання учнівської молоді як психолого-педагогічна проблема / О. Демянчук // Пед. пошук. – 2004. – № 3. – С. 68–69.
 5. Коберник О. М. Сучасна виховна ситуація і завдання школи / О. М. Коберник // Пед. вісник. – 2003. – № 3. – С. 14–17. – Бібліогр.: 10 назв.
 6. Козаченко О. Пошук нових ефективних форм виховної роботи / О. Козаченко // Імідж сучас. педагога. – 2004. – № 1. – С. 64–67.
 7. Литвинова І. Метод проектів у виховній діяльності / І. Литвинова // Відкритий урок: розробки технології, досвід. – 2006. – № 3. – С. 58–59                                                                                   8. Методика організації виховної роботи в сучасній школі: навчальний  посібник / Л. В. Кондрашова, О. О. Лаврентьєва, Н. І. Зеленкова. –Кривий Ріг, 2008. - 105с                                             9.  Молчанова А. О. Деякі питання технології виховного впливу та її  закономірності / А. О. Молчанова // Професійна освіта: теорія і практика: Наук.-метод. журн. / Харк. облас. наук.-метод. центр проф.-техн. освіти. – Х., 2003. – № 1/2. – С. 83–92.
 8.    Психологічні особливості ефективності виховних технологій: Монографія / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка; За заг. ред. М. Савчина. – Дрогобич: Коло, 2005. – 184 с. – Бібліогр.: с. 179–180.

Засідання ІV

Тема  Роль сімʼї та школи у формуванні успішної особистості

Мета.  Обговорити шляхи підвищення взаємодії сімʼї та школи у формуванні успішної особистості. Підвести підсумки виховної роботи, роботи методичного об´єднання класних керівників, обговорити планування виховної роботи, роботи методичного об´єднання на наступний навчальний рік,  заслухати творчі звіти класних керівників щодо реалізації Програми національного виховання, Концепції національно-патріотичного виховання.

№ з\п

 

Зміст роботи

Термін виконання

                  

Хто відповідає

Примітка

 

 

Теоретична  частина

 

 

 

1.

Доповідь Узгодженність дій   сімʼї та школи у вихованні моральних якостей особистості

 

 

Саванчук В.С.

 

2.

 З досвіду роботи класних керівників:

«Організація спільних справ батьків та дітей»

 

 

Члени МО

 

3.

 Аналіз роботи МО класних керівників за 2015-2016навчальний рік.

 

Федас О.О.

 

 

Практична частина

 

 

 

 

5

Перегляд відеопрезентацій виховних заходів

 

 

 

 

 

5.

 Скринька пропозицій.

Опрацювання пропозицій 

учителів, батьків, учнів, щодо планування виховної роботи на 2016–2017н.р. (за результатами анкетування.)

 

 

Члени МО

 

6.

 Дебрифінг (обмін думками). Підготовка рекомендацій

 

Члени МО

 

                Література для опрацювання

1. Бех І.Д. Виховання особистості: Підручник .⁄ Іван Дмитрович Бех – К. : Либідь, 2008. – 848 с.

2. Галагуза О. «Школа життєвого успіху» Директор школи. -2013-№5-С.20-24

3. Кравченко Т.В. Соціалізація дітей шкільного віку у взаємодії сім’ї і школи: Монографія / Тамара Володимирівна Кравченко. – К.: Фенікс, 2009. –416 с.

4. Кравцова К.М. «Співпраця педагогів, батьків та учнів – крок до успіху». Педагогічна майстерня.-2014-№2-С.40-45.

5. Рацул А. В.О.Сухомлинський про сімейно-шкільне та родинне виховання// Наукові записки. –Випуск 78 (1). –Серія: Педагогічні науки. –Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2008. –С. 103–106.

Основні завдання шкільного методичного об’єднання класних керівників:

 • підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки;
 • забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;
 • озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи;
 • вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;
 • координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів;
 • сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.

Анкета для класного керівника

ПІБ _____________________________________ Клас ___________________

Педагогічний стаж ________ Стаж роботи класним керівником _____________

 1. З ким у Вас налагоджений найбільший контакт?
 • З окремими учнями
 • З активом класу
 • З окремими батьками
 • З батьківським комітетом
 • З окремими вчителями
 • З органами учнівського самоврядування
 • Інші ________________________________________________________
 1. Який стиль взаємовідносин із класним колективом у Вас домінує?
 • Авторитарний
 • Співробітництво і взаємодопомога
 • Конфлікти та непорозуміння
 • Нейтралітет і невтручання
 • Інший ______________________________________________________
 1. На яких етапах Ви найбільш активно залучаєте учнів до спільної діяльності?
 • При плануванні колективних справ
 • При їх підготовці
 • При проведенні
 • При підведенні підсумків
 1. При підготовці і проведенні колективних справ учні, як правило:
 • Діють самостійно, впевнено, творчо, без сторонньої допомоги
 • Правильно і чітко виконують заздалегідь підготовлене і сплановане Вами
 • Діють під безпосереднім Вашим контролем і за допомогою
 • Відчувають невпевненість, не можуть діяти без постійного контролю і допомоги
 • Інший варіант ______________________________________________
 1. Як Ви оцінюєте роль і авторитет дитячих громадських організацій органів учнівського самоврядування у Вашій школі?
 • Робота покращилась, самостійність та авторитет підвищились
 • Робота погіршилась, немає авторитету серед учнів
 • Особливих змін немає
 • Інший варіант ______________________________________________
 1. У яких формах методичної роботи Ви берете участь?
 • У шкільному МО класних керівників
 • У міських семінарах, творчих групах тощо
 • На курсах підвищення кваліфікації
 • В окремих методичних заходах у школі (виступи з питань виховної роботи, проведення відкритих заходів тощо)
 • Інший варіант ______________________________________________
 1. Чий досвід виховної роботи Ви вважаєте найбільш прийнятним для використання у своїй роботі? _____________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Які напрямки виховної діяльності класного керівника Вам найбільше вдаються? ___________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

 1. У чому відчуваєте труднощі? ____________________________________________________________________________________________________
 2. Ваші пропозиції на адресу адміністрації школи, ММК? ______________________________________________________________________________

Уніфікований паспорт музею

 

1

Повна назва музею – Кімната-музей Тишицької ЗОШ І-ІІІ ступенів

2

Профіль та вид музею – Краєзнавчий

3

Форма власності – Колективна

4

Засновник, власник – Педколектив

5

Підпорядкування – Управління освіти Березнівської райдержадміністрації

6

Заклад, що здійснює  методичне керівництво – Методичний кабінет управління освіти Березнівської райдержадміністрації

7

Місцезнаходження музею, телефон, факс, е-mail, веб-сайт навчального закладу – с. Тишиця, вул. Незалежності, 91,а.

8

Короткі відомості (дата та номер наказу) – 2001

9

Тематична будова музею (тематичні розділи) – «Село в минулому», «Освіта в с. Тишиця», «Село в роки війни».

10

Нерухомі пам'ятки історії та культури у складі музею:     -

11

Характеристика музейного приміщення:

11.1

кількість приміщень – Одна кімната

11.2

спеціально побудована будівля      –

11.3

пристосоване приміщення – одне

12

Технічний стан приміщень (будівель) - Належний

13

Площа музею:

13.1

Загальна – 18 м2

13.2

Експозиційна – 13 м2

14

Охорона музею (форми та засоби) – Шкільний сторож

15

Технічне оснащення музею: – Відсутнє

16

Фонди музею:

16.1

загальна кількість одиниць збереження – 81 експонатів

16.2

кількість музейних предметів основного фонду – 81 експонатів

17

Характеристика експозиційних розділів:

17.1

Назва розділу:

 

а) українська вишиванка         

Створено виставку рушників

 

Б) старовинний одяг

Створено виставку традиційних домотканих сорочок Полісся

 

В) експозиція поліської хатини

 

 

Г) паперові гроші ХІХ-ХХ ст.

 

 

Д) знаряддя праці селян

 

17.2

Дата останньої реекспозиції –  травень 2015 р.

17.3

Кількість експонатів основного фонду на час реєстрації музею

 

Графік роботи музею – Понеділок-п'ятниця з 9.00 до 15.00

19

Дата складання паспорту – 05.05.15.

20

Печатка і підпис керівника –       

  

-->

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Липень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Copyright MyCorp © 2021
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz